MATRÍCULAS 2022/1 - Alunos regulares, ingressantes e disciplina isolada